MovieBird MB-12 on Film Spring Open Exhibition 2019

We have recently presented our newest camera crane the MB-12 at Film Spring Open Exhibition which took place in Krakow 18-20 Oct. 2019 which has been organized by the Slawomir Idziak foundation.

W dniach 18-20 X 2019 pojawiliśmy się z naszym nowym dźwigiem kamerowym MB-12 na plenerach Film Spring Open w Krakowie organizowanych już od kilkunastu lat przez fundację Sławomira Idziaka.

Film Spring Open Exhibition is addressed to students, graduates, artists, producers, programmers and technicians featuring future concepts of audiovisual art.

Plenery Film Spring Open to warsztaty filmowe skierowane do studentów, absolwentów, artystów, producentów, programistów i techników, dotyczące przyszłości sztuki audiowizualnej.

 

 

During these three days, young prospects of film arts under the care of Michal Sobocinski had an opportunity to use our crane to shoot the scenes for their short films.

Przez te trzy dni młodzi adepci sztuki filmowej pod opieką Michała Sobocińskiego wykorzystywali nasz dźwig do ujęć specjalnych przy scenach swoich etiud filmowych.

 

Photo by Filip Błażejowski. More Photo on Plenery Film Spring Open 2019

 

Our New product the MovieBird MB-12 on Film Spring Open Exhibition 2019.

Nasz nowy produkt MovieBird MB-12 podczas plenerów filmowych Film Spring Open w 2019 roku.

Making of Film Spring Open Exhibition 2019.

Plenery Film Spring Open w 2019 roku.

Photo by Maciej Ryśniak and Filip Błażejowski.